emden

Consultancy

White Dolphins is a specialized agency for marketing support to companies in the maritime industry. For shipyards, operators, suppliers and service providers in offshore, maritime and inland shipping, yacht building and pleasure crafts.

White Dolphins is een gespecialiseerd bureau voor marketing ondersteuning aan bedrijven in de maritieme industrie. Voor werven, exploitanten, toeleveranciers en dienstverleners in offshore, zee- en binnenvaart, jachtbouw en pleziervaart.

more about our Services